PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi vào 10 của Hải Dương năm 2014-2015 Vũ Hồng Mạnh [HyperLink19]
2 Đề thi HSG môn Văn năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
3 Đề thi HSG môn Toán năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
4 Đề thi HSG môn Anh năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
5 Đề thi HSG môn Địa lí năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]